Waarom vegetarisch koken?

veggie koken - vegetarische kookboeken

Er zijn een aantal redenen waarom mensen voor vegetarisme kiezen. De belangrijkste redenen kunnen worden samengevat in gezondheids-, ethische en milieukwesties, die hieronder worden uitgelegd, evenals religieuze en culturele redenen.

1. Gezondheid

De meest voorkomende reden voor vegetarisme is voor een betere gezondheid. Een uitgebalanceerd vegetarisch dieet is erg gezond en kan helpen om een ​​aantal gezondheidsproblemen te voorkomen of onder controle te houden, waaronder hoge cholesterol, obesitas en suikerziekte.

Maar let op. Een beslissing om te stoppen met het eten van vlees geeft je niet automatisch een goede gezondheid; je moet je maaltijden een beetje plannen en een grote verscheidenheid aan voedingsmiddelen eten voor een volwaardig dieet.

2. Ethische redenen voor vegetarisme

Sommige vegetariërs zijn van mening dat het onnodig en/of wreed is om dieren te fokken voor voedsel. Deze overtuiging bestaat uit twee delen: 1. dieren eten is verkeerd en 2. dieren die voor voedsel worden grootgebracht, worden slecht behandeld.

3. Milieu & klimaat

Het fokken van dieren voor voedsel verspilt hulpbronnen, omdat voedsel slechts een deel van zijn energie aan de eter geeft. Als kippen graan eten, krijgen ze een deel van de energie binnen. Als mensen kip eten, krijgen ze maar een deel van de energie die de kip uit het graan haalt binnen als voedsel.

Land produceert immers veel meer voedsel wanneer het wordt gebruikt voor landbouw in plaats van om te grazen.

Methaangas, een oorzaak van het broeikaseffect, wordt geproduceerd door koeien en andere dieren. Dieren dragen ook sterk bij aan water-, lucht- en bodemverontreiniging. De productie van vlees produceert bovendien erg veel CO2 en draagt zo sterk bij tot de klimaatverandering.

Maar wat eet je nu zoal als vegetariër? of hoe begin je met vegetarisch koken?